KYC trong Pi Network là gì? Khi nào thì được xác nhận KYC?

KYC LÀ GÌ???

⚠️ KYC – Know Your Customer là xác minh danh tính người dùng bằng các giấy tờ như Passport, CMND, căn cước, Selfie… khi nào Pi yêu cầu mới làm, sẽ có thông báo sau.
Đây là một quá trình được luật pháp bắt buộc, kèm theo là luật chống rửa tiền AML.

⚠️ Khi nào thì pi network cho xác nhận KYC?
Trong giai đoạn 2 của Pi bắt đầu từ 14/03/2020 đến kết thúc giai đoạn 2, tất cả các Pioneer sẽ được yêu cầu KYC, kiên nhẫn đợi nhé!

⚠️ Tại sao phải KYC?
Không KYC thì Cheater (người gian lận) sẽ tạo ra 1000 tài khoản nhằm sở hữu nhiều Pi hơn thì sao?
– Vâng dự án Pi chỉ có thất bại.

⚠️ Tất cả người dùng sẽ được yêu cầu KYC để bước qua giai đoạn 3. KYC chỉ là vấn đề vô cùng đơn giản, các bạn đừng lo.

⚠️ Hiện tại thử nghiệm KYC thông qua APP Yoti mà Yoti chỉ chấp nhận Passport, nhưng sau này có thể KYC bằng nhiều giấy tờ khác như CMND, căn cước, giấy phép lái xe, selfie….( Chờ tin tức từ Core Team)
Chúng ta cùng chờ đợi yêu cầu KYC từ Pi Network trong giai đoạn 2 này nhé!!!

Trả lời