Khi Pi Network thông báo xác nhận KYC mà mình chưa có hộ chiếu thì có sao không?

Khi Pi Network  thông báo xác nhận KYC mà mình chưa có hộ chiếu thì có sao ko ạ , cảm ơn?

– Chờ làm xong passport rồi kyc cũng được . nhưng tốt nhất nên chuẩn bị sẵn.

– Không hẳn cần làm passport nhé bạn, Vì có 1 số nước không có hộ chiếu
Nhưng core team đã nói :
Sẽ kyc toàn bộ account
Nên sẽ cho thêm cách kyc qua cmnd – căn cược hoặc bằng lái xe sau này nhé 👍

– Bạn yên tâm nhé vì kyc phổ biến cho tất cả mọi người nên sẽ dùng 1 số giầy tờ liên quan đến bạn thì sẽ được chấp nhận kyc.

Trả lời