Dắt xe máy không chính chủ có bị phạt?

Xin hỏi, nếu tôi dắt xe máy có phải hành vi tham gia giao thông và trường hợp dắt xe máy không chính chủ bị phạt có đúng không? (Văn Mạnh).

Dắt xe máy không chính chủ có bị phạt?

Trả lời:

1. Không có quy định nào được phép bắt bạn khi bạn đang dắt xe máy, kể cả dắt xe máy ngược chiều. Trừ trường hợp bạn dắt xe máy vào đường cấm tất cả các loại phương tiện và người tham gia giao thông đi vào.
2. Chỉ được phép kiểm tra xe chính chủ và phạt khi xe gây tai nạn bạn nhé.
3.Dắt xe máy không phải hành vi tham gia giao thông nhưng nếu dắt xe máy mà cản trở giao thông thì vẫn vi phạm TTATGT, vẫn có thể phải chứng minh tính minh bạch của xe đang dắt với người có trách nhiệm tốt trong công vụ trong xã hội!

Xem thêm: Thủ tục cấp biển số mới đối với xe không chính chủ?
Trả lời